Bojové umenia

Sebaobrana

 

Vo všeobecnosti je charakterizovaná ako činnosť pri ktorej subjekt vykonáva   obranu seba, majetku alebo chráni druhú osobu pri verbálnom alebo fyzickom kontakte. Sebaobrana je spravidla chápaná ako praktická činnosť pre dosiahnutie cieľa pri riešení konfliktnej a nebezpečnej situácie s možnosťami jedinca, ktoré sú limitované skúsenosťami a prípravou na uvedené situácie. Pre zvládnutie situácií je potrebné vybudovať určitú motorickú činnosť, telesnú a psychickú odolnosť s dostatočnou zásobou technických prvkov s prihliadnutím na jednotlivca. Samotná sebaobrana čerpá s bojových systémov a bojových umení, ktoré komplexne riešia konfliktné a nebezpečné situácie so všetkými dôležitými atribútmi.

 

 

Bojové umenia

PERUN DEFENSE SYSTEM

PDS – je otvorený ucelený systém sebaobrany vytvorený na základedlhoročných skúsenosti boja našich Slovanských predkov, inštruktorov výcviku špeciálnych jednotiek Slovenska, Izraela, starých Okinawských a Čínskych majstrov s rešpektovaním fyziologických predpokladov a zákonitosti prírody s možnosťou liečiteľských schopností vlastného organizmu, ktorý komplexne rieši sebaobranné situácie na základe najdôležitejších atribútov nevyhnutných pre dosiahnutie cieľa ktorými sú:
Priestorová orientácia,
Odolnosť organizmu (telesná a psychická odolnosť, práca s vnútornou energiou),
Technická vyspelosť (obranné a útočné techniky, kontrolné pozície, práca na zemi, znehybňujúce techniky),
Kontaktný tréning,
Práca so zbraňami a predmetmi,
Činnosť s viacerými útočníkmi,
Stratégia boja – taktická činnosť,
Reakcia na podnety,
Vyhodnotenie situácie,
Vyrovnanie sa so záťažovou situáciou,
Racionálna obrana,
Činnosť v teréne, budovách a v dopravných prostriedkoch,
Zdravotná príprava – prvá pomoc.

Obsahuje základné prvky:
P – POSITION
E – ENERGY
R – RELAX
U – UNIVERSAL
N – NATURALLY

PDS – pracuje na skracovaní reakčného času so správnym vyhodnocovaním situácie, postavením nôh, tela a rúk za pohybu v postoji a na zemi s prenosom energie uvoľnenej v tele s použitím univerzálnych prirodzených efektívnych obranných a útočných techník.

adminSebaobrana