Obrana

Obranná streľba

Ide o sebaobrannú streľbu so všetkými atribútmi  streleckých schopností zvládnuť záťažovú situáciu s použitím strelnej zbrane, pri dodržaní zákonnosti, bezpečnostných zásad a manipulácie, s celým radom zaužívaných taktických postupov, skutočných ozbrojených konfliktov a sebaobranných situácií s vybudovaním dobrej reakcie, dynamiky, rýchlosti, presnosti,  psychickej a fyzickej odolnosti, so správnym vyhodnocovaním situácie s potrebnou dávkou odhodlania, čo je spravidla limitujúcim faktorom pri konfliktnej a nebezpečnej situácií. Všetky uvedené faktory sú základným stavebným kameňom a predpokladom dokonalej streľby.

Na základe dlhoročných skúseností a spolupráce s Našimi partnermi, realizujeme individuálne, ale aj skupinové výcvikové kurzy  defenzívnej streľby pod vedením renomovaných skúsených inštruktorov, prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta.

 

adminObranná streľba